De vakantie voorbij

Helaas is de vakantie voor velen inmiddels achter de rug. Nieuwe uitdagingen staan klaar om te tackelen.

Kijk eens kritisch naar uw digitale structuur en vraag u eens af of alles nog naar uw zin is. Zo’n vakantie is bij uitstek geschikt om tot bezinning te komen.

Hulp nodig om alles eens goed door te lichten, neem dan gerust contact met mij op. Expertise is er volop voor Microsoft Windows, MacOS, Linux en BSD systemen.

Schroom niet en onderneem actie, we zijn actief in Zaandam en omstreken.

TLS 1.0

Vanaf augustus 2018 is TLS 1.0 niet meer op de radar.

U weet wel het protocol waarmee uw mail server communiceert met andere mail servers op het www.

Advies is om alleen nog maar TLS 1.1 en bij voorkeur TLS 1.2 te gebruiken voor veilig mailverkeer.

Heeft u hulp nodig om dit ook bij u voor elkaar te krijgen stuur me dan een mailtje.

Een lichtpuntje in de duisternis

Een lichtpuntje in de duisternis
Voor diegene zoekende naar een nieuwe weg om orde in de chaos van het leven te scheppen is de “Getting Things Done” methodologie van David Allen een lichtpuntje in het donker.

Maar het alleen lezen van het gelijknamige boek geeft geen garantie op succes, wel geeft het een gedegen basisstructuur, maar ja hoe dit toe te passen in ons dagelijkse leven?

Het probleem is dat sinds het verschijnen van het boek er al weer heel wat jaartjes verstreken zijn en de huidige digitale hulpmiddelen ons steeds weer nieuwe mogelijkheden bieden om het leven zo aangenaam mogelijk te maken.

De in mijn ogen superbe GTD methode mist momenteel de broodnodige aansluiting met een praktische uitvoering in het digitale tijdperk.

Als computer nerd is het werken met pen en papier toch echt een gepasseerd station, dit is inmiddels vervangen met een keur aan digitale alternatieven. Ook kan dankbaar gebruik worden gemaakt van Siri om taken en het diverse andere materiaal respectievelijk in Things, iCloud e/o Devonthink onder te brengen, daar kan geen papier meer tegen op.

In de komende tijd ga ik dieper in op al deze nieuwe inzichten en ik wil u ideeën geven om uw eigen workflow te kunnen optimaliseren.

Overpeinzingen

Soms maak je wel eens hele gekke dingen mee, een klant die in paniek belt, met de mededeling dat zijn mail het niet meer doet.

Na onderzoek blijkt dat zijn hosting provider slordig was met het migreren van zijn mailserver. Dit betekende dat alle mailboxen op zijn server verdwenen waren.

Gelukkig kon ik mijn klant het advies geven zijn iMac’s los te koppelen van het internet, zodat eerst alle aanwezige mail kon worden veiliggesteld.

Hierbij wordt nog eens duidelijk hoe belangrijk de noodzaak van standaard procedures is, een volledige back-up van het lopende systeem voor de start van om het even welke werkzaamheden, zoals in dit geval een migratie, is hierbij evident, zodat je altijd terug kan gaan naar deze laatste versie indien noodzakelijk.

Uitzicht over Zaandam

Uitzicht vanuit mijn kantoor!